top of page
אהרון חרלפ ומקהלת שחר_edited.jpg

 דרושים - גיוס זמרים ומנצחים, מנצחים מחפשים עבודה

מחפש.ת את המקום שלך להתפתח מקצועית ולהנות מהדרך? פנו אלינו לבירור והתאמות. 

הרמוניה.jpg

מקהלת אודיאנה פותחת את שעריה למשתתפים חדשים :

דרושים.jpg
bottom of page